تماس با ما

سرویس اشتراک مکانی (Co-Location)

شرکت ها و سازمان ها می توانند جهت سرور های اختصاصی خود از فضای ایجاد شده توسط شرکت داده سامانه نوآوران که بر اساس استاندارد های جهانی این صنعت ( TIA942) طراحی و پیاده سازی شده استفاده نمایند.