تماس با ما

 

کاربران محترم می توانند با توجه به نیاز خود از انواع اشتراک های نوآوران استفاده نمایند:

 

سرویس نامحدود ماهیانه   سرویس نامحدود زمانی
دوره زمانی مبلغ پرداختنی (تومان)   میزان ساعت مبلغ پرداختنی (تومان)
یک ماهه 6,000   100 12,000
شش ماهه 32,000   200 22,000
یک ساله (یکماه رایگان) 62,000   500 50,000