تماس با ما

گروه نوآوران با توجه به گستردگی و پراکندگی انواع سرویس های خود در سطح کشور، امکان ارائه سرویس را با کارامدی بالا برای مؤسسات دارد.
شرکت ها و سازمان ها می توانند بسته به نیاز خود نسبت به برقراری ارتباط بین نقاط مختلف با استفاده از شبکه فن آوا اقدام نمایند.